กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Read and Write Rally
โครงการ Read and Write Rally จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น