กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Read and Write Rally
โครงการ Read and Write Rally จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

หนังสือน่าอ่านประจำเดือนนี้


ชื่อหนังสือ : ลับแล, แก่งคอย
ชื่อผู้แต่ง : อุทิศ เหมะมูล
รายละเอียด :
แม่กับผัวใหม่เข้าใจว่า “ลับแล” ลูกชายถูกผีเข้าสิงจึงจับตัวลูกส่งไปอยู่วัด เพื่อให้หลวงพ่อขับไล่ผี แต่ลูกชายกลับเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวให้หลวงพ่อฟัง ตั้งแต่เรื่องบรรพบุรุษจนกระทั่งเรื่องว่าเขาคือคนที่ฆ่า “แก่งคอย” ซึ่งเป็นพี่ชายของเขาตาย โดยผลักให้ตกหน้าผา ลับแล, แก่งคอย หากนับว่าเป็นเรื่องจริงและเรื่องแต่ง โดยนักเขียนได้แบ่งโครงเรื่องของนิยายออกเป็น 5 ภาค คือ ภาคแรก - กำเนิดจากเรื่องเล่า, ภาคสอง - ประวัติศาสตร์ที่เริ่มสว่าง , ภาคสาม - ในป่าหิมพานต์ , ภาคสี่ - ฌาปนกิจความจริง และภาคห้า - เถ้าอังคารของความลวง ลับแล, แก่งคอย ยังจัดเป็นนวนิยายแนวอัตชีวประวัติที่ผู้อ่านยากจะคาดเดาได้ว่าเรื่องราวจะจบลงเช่นไรชื่อหนังสือ : ความฝันของแมลงวันเผือก
(รวมนิทานยอดเยี่ยมรางวัลนิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 15 พ.ศ.2552)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : หยาดฝน ธัญโชติกานต์ :บรรณาธิการ และคณะ
สำหรับรวมนิทานยอดเยี่ยมเล่มนี้ รวบรวมผลงานระดับบุคคลทั่วไปที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 เรื่อง นับเป็นความลำบากใจสำหรับคณะกรรมการซึ่งต้องพยายามคัดสรรให้เหลือตามจำนวนรางวัลที่ทางโครงการกำหนดไว้ เนื่องจากมีผลงานที่น่าสนใจเข้ารอบให้คัดเลือกมากทีเดียว ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีว่า เรามีผู้ใหญ่ที่เขียนนิทานสำหรับเด็กเพิ่มขึ้น และที่สำคัญมีคุณภาพมากขึ้นด้วย ทั้งด้านเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแปลกใหญ่ อีกทั้งภาษาที่สวยงามเหมาะสำหรับเด็ก นิทานจากผู้ใหญ่ที่มีใจให้กับเด็กๆ เหล่านี้ นอกจากจะให้ข้อคิด-คติเตือนใจ รวมถึงปลุกความคิดฝัน-จินตนาการ ยังอาจเป็นต้นแบบให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ที่จะเขียนนิทานที่มีเนื้อหาหลากหลาย หยิบเอาของใกล้ตัว เช่น หลอดไฟ มาสร้างให้มีความใฝ่ฝัน ไม่ละทิ้งความหวัง หรือจับเอาเจ้าแมลงวันที่น่ารังเกียจแปลงร่างเป็นแมลงน้อยยอดกตัญญู เป็นต้น